Stichting Fonds tot Steun

De Stichting Fonds tot Steun van de Vrije School Den Haag heeft tot doel bij te dragen aan het behoud van het unieke karakter van het Vrije School onderwijs. Dit doet het Fonds door waar nodig financieel bij te dragen aan het periodeonderwijs, de creatieve vakken en de daarbij horende uitvoeringen en presentaties. Daarnaast streeft de Stichting ernaar oud leerlingen en medestanders dichter bij de school te betrekken door hen te informeren over de school via nieuwsbrieven en uitnodigingen voor speciale voorstellingen.

Vrije-School-Den-Haag-grote-zaal

Door de forse overheidsbezuinigingen in het onderwijs zijn de jaarlijkse inkomsten van de Vrije School Den Haag niet langer toereikend het Vrije Schoolonderwijs in de huidige vorm te behouden. De vakken die het Vrije School zo bijzonder en eigen maken, zoals het periodeonderwijs, de toneel- zang- en handarbeidlessen en de uitvoeringen en presentaties daarvan, worden als eerst bedreigd in de bezuinigingsrondes.

De Stichting Fonds tot Steun van de Vrije School Den Haag vraagt oud leerlingen en medestanders om een vrijwillige bijdrage zodat de Vrije School Den Haag deze unieke vakken kan blijven geven in gewenste vorm. Ook waarborgt de Stichting de continuïteit van de organisatie van seizoensfeesten, bazars en buitenschoolse activiteiten en maakt deze bekend en toegankelijk voor oud leerlingen van de Vrije School Den Haag en vrienden van de Stichting.

Oude klassefoto Vrije School Den Haag